2019-09-24     Dory, Gerarda, Maryny    

Wiadomości

  Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego z Piotrkowic Małych otrzymał zaproszenie od Stowarzyszenia Terytorialni na konferencję. Uczniowie klasy 1 i  2 technikum logistycznego oraz 4 techniku...
  Uczniowie  Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych  z grupy Szkolnego Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019 brali czynny udział i angażowali się między innymi w DPS w Łyszkowicach. Pan...
2019-09-15 | Sprawozdanie
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ   Rok szkolny / semestr   2018/2019...
  Czujesz się na siłach, masz wiadomości, sprawdź się w największej Olimpiadzie Logistycznej, która daje możliwości pozyskania cennych nagród rzeczowych, przyjęcia na studia WSL w Poznaniu, oraz...
                    Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.3 semestr 3 - rozpoczęcie 6 września (piątek) 2019 o godz. 15:00 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA ...
 Rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się 2  września. godz. 9:00 Msza św. godz. 10:00 inauguracja roku szkolnego...
2019-08-04 | Tradycyjny sad
  W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Tradycyjny sad”       W pierwszym etapie tego projektu zajęliśmy 8 miejsce na 80 szkół, które ...
  ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ do projektu: „Mobilni technicy na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół im. E. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych skierowanego d...
Odwiedzin :