2018-07-21     Danieli, Wawrzyńca, Wiktora    

Technika kształcące w zawodzie:

    * Technik Informatk
       klasa I
       klasa III
       klasa IV

    * Technik Ekonomista
       klasa I    

    * Technik Mechanizacji Rolnictwa
       klasa I
       klasa II
       klasa III
       klasa IV     

  * Technik Mechanik
       klasa IV

  * Technik Pojazdów Samochodowych
       klasa I
       klasa II
       klasa III    
       klasa IV

  * Technik Agrobiznesu
       klasa II
       klasa IV         

  * Technik Logistyk
       klasa I
       klasa II
       klasa IV   

  * Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
       klasa I
       klasa II
       klasa III

klasa IV

  * Technik Kelner
       klasa IV  

  * Technik Architektury Krajobrazu
   
   klasa III
       klasa IV

Zasadnicze Szkoły Zawodowe
     
     I   ZSZ  -      Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych/Kucharz
     II  ZSZ -       Mechanik Operator Pojazdówi Maszyn Rolniczych/ Mechanik Pojazdów Samochodowych/Kucharz
    III ZSMRa - 
Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych/
    III ZSZb -     Mechanik Pojazdów Samochodowych

Kształcenie zaoczne 

    * Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    * Kursy kwalifikacyjne R.3

  

Odwiedzin :