2017-06-29     Pawła, Piotra, Salomei    

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2015/2016

Technika:

Klasa I A - technik mechanizacji rolnictwa/technik ekonomik
Klasa I B - 
technik pojazdów samochodowych/technik informatyk

Klasa I C - technik żywienia i usług gastronomicznych/technik logistyk
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

Klasa I A - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych/ kucharz

Odwiedzin :