2017-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 - 4 września godz. 9:00

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2015/2016

Technika:

Klasa I A - technik mechanizacji rolnictwa/technik ekonomik
Klasa I B - 
technik pojazdów samochodowych/technik informatyk

Klasa I C - technik żywienia i usług gastronomicznych/technik logistyk
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

Klasa I A - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych/ kucharz

Odwiedzin :