2018-03-24     Gabrieli, Marka, Seweryna    

Rada Młodzieżowa Zespołu Szkół w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodnicząca – Aleksandra Szopa

 

Z-ca Przewodniczącego Karol Widyk

 

Skarbnik –  Aleksandra Kubasik

 

SekretarzKamil Stępień

 

Członkowie Zarządu Adam Dynur, Maciej Byczek

 

 

 

Odwiedzin :