2019-09-24     Dory, Gerarda, Maryny    

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący: Mariusz Latos
 

Za-ca przewodniczącego: Krzysztof Ciesielski

Sekretarz: Irena Malinowska

Komisja rewizyjna:
                            Krzysztof Sroga

                            Edyta Pabian

                            Czesław Zawada

Zachęcamy do dokonywania wpłat bezpośrednio na konto Rady Rodziców

Dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół
im. Emila Godlewskiego
w Piotrkowicach Małych
BS Proszowice Oddział Niegardów
Nr konta 05 8597 0001 0040 0400 0039 0001

Odwiedzin :