2017-06-29     Pawła, Piotra, Salomei    

Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

 

Przewodniczący: Antoni Kopeć
 

Za-ca przewodniczącego: Krzysztof Ciesielski

Skarbnik: Sabina Gazda

Sekretarz: Michał Sawicki

Komisja rewizyjna:
                             Rafał Byczek

                             Alicja Sołtysik

Zachęcamy do dokonywania wpłat bezpośrednio na konto Rady Rodziców

Dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół
im. Emila Godlewskiego
w Piotrkowicach Małych
BS Proszowice Oddział Niegardów
Nr konta 05 8597 0001 0040 0400 0039 0001

Odwiedzin :