2020-10-24     Arety, Marty, Marcina    

 

p. o. Dyrektor: mgr inż. Jarosław Okrajek

Wicedyrektor: mgr Paweł Pudełek

Kierownik Warsztatów Szkolnych: mgr inż. Grzegorz Fundament

Pedagog szkolny: mgr Gabriela Mazurek

 

Odwiedzin :