2017-06-29     Pawła, Piotra, Salomei    

         

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

 
Wyswietlen: 13333
Odwiedzin :