2017-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 - 4 września godz. 9:00
Menu: Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych -> Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

Kalendarz pracy szkoły 2016/2017

01.09.2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 godz. 9.00

14.09.2016

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

29.09.2016

Zebranie z rodzicami klas I-IV godz.16:00

29.09.2016

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

30.09.2016 Ślubowanie klas pierwszych.

13.10.2016

Dzień Edukacji Narodowej. Jubileusz 45-lecia szkoły.

10.11.2016 Święto Niepodległości. Akademia z okazji Święta Niepodległości.

21.11.2016

Wywiadówka klas I-IV godz.16:00

04.12.2016

III Mikołajkowy Turniej dla Gimnazjalistów.

20.12.2016

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej.KLasyfikacja semestralna klas maturalnych.

22.12.2016

Wigilia szkolna.

23.12.2016 - 31.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna.

24.01.2017

Rada Pedagogiczna.Klasyfikacja semestralna klas I-III.

12.01.2017

Egzamin kwalifikacyjny – etap pisemnny

09.01. 2017

Egzamin kwalifikacyjny – etap praktyczny – model zadania d (technik logistyk).

od 16.01 do 23.02 2017

Egzamin kwalifikacyjny – etap praktyczny w pozostałych kwalifikacjach.

31.03. 2017

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

24.01.2017

Rada Pedagogiczna.

25.01.2017

 Wywiadówka dla klas I-IV 

30.01-12.02.2017

Ferie zimowe.

14.02.2017

Rada szkoleniowa. Klasyfikacja semestralna szkół dla dorosłych.

17.02.2017

Studniówka abiturientów.

27.05. 2017

Zjazd Absolwentów.

30.03.2017 Wywiadówka dla klas I-IV 

13.04 -18.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna.

19.04.2017 Rada Pedagogiczna

25.04.2017

Rada Pedagogiczna. Klasyfikacja klas maturalnych.
28.04.2017 Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów.
28.04.2017 Pożegnanie klas maturalnych. godz.13:00
4.05 -8.05.2017 Egzamin maturalny.
18.05.2017 Wywiadówka dla klas I-III.
maj 2017 Święto Szkoły. Turniej sportowy.
12.06.2017 Rada Pedagogiczna. Szkolenie Zespołów Nadzorujących Egzamin Zawodowy.
12.06.2017 Egzamin zawodowy (stary) - część pisemnna godz.12:00
13.06 2017 Egzamin zawodowy (stary) - część praktyczna godz.9:00
20.06. 2017

 Egzamin kwalifikacyjny – etap pisemny. godz.10:00 12:00 14:00

 26.06. 2017 Egzamin kwalifikacyjny – etap praktyczny - model zadania "d" godz.13:00
od 16.06  do 8.07. 2017 Egzamin kwalifikacyjny – etap praktyczny w pozostałych kwalifikacjach
25.08.2017

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

19.06.2017  Klasyfikacja końcowa w szkołach dla młodziezy i dorosłych.
23.06.2017 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
30.06.2017 Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej.Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2016/17
22.08.2017 Egzamin poprawkowy maturalny - część pisemna.
23-25.08.2017 Egzamin poprawkowy maturalny - część ustna.
23.08.2017 Rada Pedagogiczna.

DNI WOLNE dla uczniów uczęszczających do Technikum oraz Zasadniczej Szkoły:

31.10.2016r

02.05.2017r

04.05- 05.05- 08.05.2017 r

 

Odwiedzin :