2018-10-15     Jadwigi, Leonarda, Teresy    
Menu: Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych -> Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018:

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017,
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie: 11 – 12 stycznia, 19 czerwca 2018,
Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2018,
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018,
Egzamin maturalny 4 – 7 – 8 – maja 2018,
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018,
Dni wolne od zajęć edukacyjnych:
       11 stycznia 2018, 
       30 kwietnia 2018,
       4,7,8 maja 2018,
        2 maja 2018.
Terminy konferencji klasyfikacyjnych:
     
20 grudnia 2017 klas IV,
      17 stycznia 2018 klas I – III (semestr I),
      17 kwietnia 2018 klas IV,
       18 czerwca 2018 klas I – IV (semestr II).
  Uroczystości szkolne:
    
Ślubowanie klas pierwszych 03.10.2017,
     Dzień Nauczyciela 16 .10.2017,
     Święto Niepodległości 10.11.2017, 
     Wigilia szkolna 22.12.2017,
     Pierwszy Dzień Wiosny 21.03.2017,
     Dzień Otwarty Szkoły 26.04.2018,
     Pożegnanie maturzystów 27.04.2018.  
 
Harmonogram wywiadówek (zawsze o godzinie 16.00):
     29 września 2017,
     16 listopada 2017,
     19 grudnia 2017 ,
     15 marca 2018,
     17 maja 2018.

Odwiedzin :