2018-04-19     Alfa, Leonii, Tytusa    

Szkolenie "Młody Rolnik"


 22 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych odbyło się szkolenie „Wybrane zagadnienia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020", którego organizatorem było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Kraków. 

Szkolenie skierowane było przede wszystkim do uczniów, którzy posiadają gospodarstwa rolne i są zainteresowani dotacjami lub dopłatami unijnymi. Należy zaznaczyć, iż takich uczniów w naszej szkole jest bardzo wielu, dlatego zaciekawienie z ich strony, tego typu informacjami przekazywanymi przez doradców CDR, było ogromne. Młodzież oraz nauczyciele mieli okazję poszerzyć zakres swojej wiedzy o podstawowe informacje dotyczące kwestii, kto może ubiegać się o pomoc w postaci funduszy europejskich,  jaka powinna być wielkość gospodarstwa, ile pieniędzy rolnik będzie mógł uzyskać, jakie warunki musi spełnić. Powyższe kwestie były istotne dla młodych ludzi. Zwrócili oni uwagę na fakt, iż jednym z warunków otrzymania takiej pomocy jest posiadanie przez „Młodego Rolnika” odpowiednich kwalifikacji zawodowych  czyli wykształcenia rolniczego.
Kolejne spotkanie z przedstawicielami Centrum Doradztwa planowane jest na przełomie marca i kwietnia. Mamy nadzieję, że organizowane przez nas tego typu szkolenia oraz możliwość uzyskania w naszej szkole odpowiednich kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza rolniczych, ułatwi młodzieży z naszego rejonu lepszy start w dorosłe życie.
-----------------
A.J.
 
Odwiedzin :