2018-12-11     Biny, Damazego, Waldemara    

Konkurs "Wybieram Wybory"


"Z prawdziwą przyjemnością informuję, że uczniowie Państwa Szkoły, Stanisław Strzelecki i Rafał Pełka, zostali laureatami etapu szkolnego II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" – Wybory Samorządowe – serdeczne gratulacje!!!
Prosimy uprzejmie o poinformowanie o tym fakcie Uczniów i złożenie im gratulacji w imieniu Komisarza Wyborczego w Krakowie i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie."

Z poważaniem
Zdzisława Romańska
Dyrektor Delegatury

Tym samym Stanisław Strzelecki i Rafał Pełka zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

Odwiedzin :