2018-12-11     Biny, Damazego, Waldemara    

Promocja Jednostek OHP W Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych


 W dniu 9 listopada pośrednik pracy-Beata Kowalska z Punktu Pośrednictwa Pracy w Proszowicach wraz z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery z Miechowa Magdaleną Pilawską, udały się na spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych. Kadra OHP przygotowała dla uczestników tematy związane z rynkiem pracy oraz przygotowaniem do podjęcia pracy. Na początku pośrednik pracy przybliżyła uczniom zakres działalności jednostek OHP, przedstawiła aktualne oferty pracy oraz zachęcała młodzież do promowania udziału w projekcie realizowanym przez OHP o nazwie „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”. Uczestnicy dowiedzieli się jakie wymogi formalne muszą spełnić aby dostać się do takiego projektu oraz z jakich form wsparcia można skorzystać uczestnicząc w projekcie. Następnie doradca zawodowy wspólnie z uczniami omówiła tematykę z zakresu przygotowania do podjęcia pracy. Temat ten jest realizowany na zajęciach lekcyjnych z przedmiotu „Działalność gospodarcza” stąd zrodził się pomysł nawiązania współpracy z przedstawicielami PPP w Proszowicach oraz doradcą zawodowym z MCK w Miechowie, gdzie uczniowie mogli zasięgnąć tzw. praktycznej wiedzy. Z rozmów z uczniami wynikało, że większość planuje założenie własnej działalności, dlatego też doradca zrealizował z uczestnikami temat „Jak założyć własną firmę”. W ramach tematyki młodzież wykonała analizę SWOT i opowiedziała o mocnych i słabych stronach planowanej przez siebie działalności. Na końcu uczniowie w ramach aktywizacji mogli wspólnie z pracownicami OHP wykonać dokumenty aplikacyjne omawiając zasady i celowość ich tworzenia. Młodzież chętnie zabierała głos i dzieliła się swoimi przemyśleniami z zakresu rynku pracy a spotkanie przebiegało w luźnej i przyjaznej atmosferze. Spotkania takie na pewno będą miały pozytywny wpływ na wyniki pracy na lekcjach Przedsiębiorczości.

 Beata Kowalska  Aneta Jaraczewska

Odwiedzin :