2018-11-15     Amielii, Idalii, Leopolda    

TERMIN WYNIKÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH


TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW POTWIERDZAJACYCH
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

DLA SESJI STYCZEŃ/LUTY 2018:

23.03.2018

 

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI

NA SESJE CZERWIEC LIPIEC/LIPIEC 2018:

DO 18.02.2018

Odwiedzin :