2019-05-24     Joanny, Zdenka, Zuzanny    

Organizacja pracy szkoły w dniu 9 listopada 2018


SZKOLNA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOSCI 

 

  • Pierwsze trzy lekcje odbywają się zgodnie z planem .
  • O godzinie 10.25 do 10.45 odbędzie się przerwa obiadowa. 
  • Lekcja 4 rozpocznie się o 10.45. 
  • Na lekcji czwartej o godzinie 11.00 każdy nauczyciel zabiera klasę, z którą ma lekcję na salę gimnastyczną i jest za nią odpowiedzialny do końca uroczystości.
  • O godzinie 11.11 rozpoczynamy uroczystość wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polskiego.
  • Po pierwszej części, wszyscy uczestnicy uroczystości tańcząc poloneza wychodzą przed szkołę, gdzie będzie posadzony „Dąb Niepodległości” oraz zostanie złożona ziemia spod bitwy pod Parkanami do Kopca Pamięci Narodowej.
  • Po zakończeniu uroczystości (około godziny 12.25) wracamy na lekcje, które odbywają się zgodnie z planem.
Odwiedzin :