2019-06-17     Laury, Leszka, Marcjana    

Praktyki we Włoszech - Rekrutacja


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

do projektu:

„Europejskie praktyki zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy”
realizowanego przez Zespół Szkół im. E. Godlewskiego
w Piotrkowicach Małych

skierowanego do dziewcząt i chłopców z naszej szkoły uczęszczających do klas II i III,
w kierunku technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik  żywienia i usług gastronomicznych.

Termin stażu: 18.03.2019 – 12.04.2019 + 2 dni podróży

Miejsce stażu: Włochy, okolice Reggio Emilia

Udział w projekcie jest bezpłatny

W ramach projektu zapewniamy:

·         atrakcyjne staże we włoskich przedsiębiorstwach,

·         transport,

·         noclegi,

·         wyżywienie w postaci kolacji,

·         kieszonkowe na pozostałe wyżywienie,

·         atrakcyjny program spędzania czasu wolnego, w tym wycieczki do Mediolanu i Wenecji,

·         ubezpieczenie,

·         przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony formularz należy złożyć do pana Konrada Szreniawskiego - koordynatora projektu, do dnia   30.11.2018 r.

Regulamin rekrutacji dostępny jest u koordynatora projektu i na stronie szkoły.

Zachęcamy do udziału!!!

Odwiedzin :