2019-08-19     Emilii, Julinana, Konstancji    

Smutna wiadomość


 

         W dniu 27.11.2018 r. zmarł mgr Wincenty Krawiec  ur. 15.07.1935 r.  Absolwent  Uniwersytetu  Łódzkiego na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym.

Od 1973 r.  do 1977 r.   był nauczycielem  fizyki w Zespole Szkół Rolniczych w Piotrkowicach Małych

Od 1977 r. do  czasu przejścia na emeryturę  tj. do 2001 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Piotrkowicach Małych.

         Za zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej odznaczony został między innymi  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania,   Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, Złotą odznaką dla ziemi Krakowskiej.

         Dyrektor Wincenty Krawiec był   cenionym pedagogiem i  wychowawcą  wielu pokoleń młodzieży. Dbał o wysoki poziom nauczania  i wychowania.

         W naszej pamięci pozostanie jako  człowiek  niezwykle sumienny, życzliwy i ciepły.

 

 

Dyrekcja i społeczność Zespołu Szkół

w Piotrkowicach Małych

 

 

 

 

Odwiedzin :