2019-06-17     Laury, Leszka, Marcjana    

Dzień Doradztwa Zawodowego


 

 

 

 

 

Jesteśmy gospodarzami wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych!

#DiscoverYourTalent

#EUVocationalSkills

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego (VET – Vocational Educational Training) w Europie, aby wyposażyć ludzi w umiejętności potrzebne na szybko zmieniającym się rynku pracy.

Po sukcesie Europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych w dwóch poprzednich latach trzecia edycja odbyła się w dniach 5-9 listopada 2018 roku w Wiedniu.

Celem organizowanego przez nas wydarzenia  jest również wzmocnienie partnerstwa w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego ze szczególnym naciskiem na współpracę między szkołami zawodowymi i pracodawcami. Praktyki i uczenie się oparte na pracy ułatwiają przejście z etapu edukacji na etap pracy, a kształcenie i szkolenie zawodowe może też często ułatwić znalezienie pracy w innych sektorach lub krajach.

Nasi uczniowie angażują się w mobilność w Europie, uczestnicząc w projektach Erasmus+. Odbywając praktyki zagraniczne, zdobywają więcej różnorodnych umiejętności powiązanych z ich zawodem, a także umiejętności przekrojowych, w tym umiejętności językowych, dzięki czemu zyskują większe szanse na zatrudnienie. Oprócz tego zwiedzają Europę, poznają kulturę i obyczaje różnych krajów, stają się czynnymi obywatelami Unii Europejskiej.

Z naszej strony czujemy się wyróżnieni, że możemy brać udział w tym przedsięwzięciu i promować szkolnictwo i szkolenie zawodowe, pokazać jego możliwości i korzyści w środowisku lokalnym, poprawić jego wizerunek, atrakcyjność, zachęcić młodych ludzi do podjęcia kształcenia w naszej szkole.

 

 

Więcej informacji na:

 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/

Joanna Pabiańczyk

Odwiedzin :