2019-06-17     Laury, Leszka, Marcjana    

Dzień Doradztwa Zawodowego


 

Zespół Szkól w Piotrkowicach Małych po raz kolejny pełni rolę gospodarza wydarzenia pod hasłem „Dnia Doradztwa Zawodowego”, które połączone jest z Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych. Podniesienie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego stanowi ideę tego spotkania, w którym uczestniczą uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, przedsiębiorcy i pracodawcy lokalnego rynku oraz młodzież szkól gimnazjalnych oraz ósmych klas szkół podstawowych i jej opiekunowie. Ważnym celem naszej szkoły jest wzmocnienie współpracy i współdziałania właśnie z pracodawcami, którzy będą mogli przedstawić swoje oczekiwania wobec młodych ludzi, którzy niebawem staną się potencjalnymi pracownikami ich firm i zakładów. Jednocześnie młodzież ma niepowtarzalną szansę na bezpośrednie zapoznanie się z możliwościami na rynku pracy, ukierunkowanie swoich działań i wyborów w kwestii skutecznego przygotowania do wykonywanego w przyszłości zawodu.

     Program wydarzenia obejmuje prezentację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów kształcenia zawodowego”, programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (program Erasmus+), rozmowę z ekspertami doradztwa zawodowego, przedsiębiorcami i pracodawcami oraz prezentację kierunków kształcenia w Zespole Szkół.

    Wielu uczniów Zespołu Szkół, którzy w ramach projektu Erasmus+ odbyli praktyki zagraniczne, chętnie dzieli się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. Niewątpliwie stanowi to atut naszej szkoły, iż mamy możliwość stworzyć naszym podopiecznym szansę poszerzenia  wiedzy i umiejętności, poznania europejskich przedsiębiorstw, kultury i mentalności, skonfrontowania językowych umiejętności w czasie miesięcznych praktyk poza granicami naszego kraju.

    Znakomita współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zaangażowanie nauczycieli i uczniów pozwoliły nam na przygotowanie stanowisk prezentujących różne kierunki kształcenia. Niezwykle istotną kwestią jest bowiem zapoznanie młodego człowieka ze specyfiką różnych kierunków kształcenia, by mógł on świadomie ocenić własne predyspozycje do wykonywania danego zawodu.

Angelika Wypych - Znaj

Odwiedzin :