2019-06-17     Laury, Leszka, Marcjana    

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"


 

W dniu 12 grudnia 2018 r dwie uczennice z Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych Patrycja Sroga klasa 4TC, Aleksandra Szopa klasa 4 TC przystąpił do konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy Oddział Kraków pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”

Po etapie regionalnym wzięło udział 85 uczniów z  43 małopolskich szkół.  W pierwszej części konkursu młodzież  miała do rozwiązania test złożony z 35 pytań z  prawa pracy i bhp. Młodzież wykazała się bardzo dużym poziomem wiedzy i orientacji w tematach związanych z prawem pracy, o czym świadczy fakt, że do etapu ustnego przeszło 24 osoby, które bezbłędnie rozwiązały test .

W II etapie konkursu uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania z zakresu prawa pracy i bhp.

 

Do etapu centralnego tegorocznej edycji konkursu komisja zakwalifikowała 3 osoby w tym naszą uczennicę Patrycję Srogę klasa 4TC

 

 

 

Stanisław Szczęsny

 

 

https://krakow.pip.gov.pl/pl/wiadomosci-lokalne/99658,konkurs-poznaj-swoje-prawa-w-pracy-rozstrzygniety-.html


Odwiedzin :