2019-08-19     Emilii, Julinana, Konstancji    

Jesteśmy Organizatorami Olimpiady


 

   

 

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych organizatorem eliminacji okręgowych XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych regularnie biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, odnosząc liczne sukcesy. Wysokie osiągnięcia w tym prestiżowym konkursie zapewniły niektórym indeks na Uniwersytet Rolniczy, toteż Dyrekcja i grono pedagogiczne cieszą się z faktu, iż tym razem nasza szkoła będzie gospodarzem eliminacji okręgowych.

    W piątek i w sobotę – 12 i 13 kwietnia 2019 r. do Zespołu Szkół przybędą uczestnicy  XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, by wziąć udział w kolejnym etapie zmagań, który pozwoli wyłonić najlepszych do eliminacji centralnych (7-8 czerwca 2019 r.) Uczestnicy konkursu będą rozwiązywali test składający się z 60 pytań, następnie przystąpią do części praktycznej składającej się z trzech zadań. Za każde zadanie można otrzymać 20 punktów. Młodzi ludzie muszą wykazać się zintegrowaną wiedzą zawodową, teoretyczną i praktyczną. Eliminacje obejmują 11 bloków tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, gastronomia, agrobiznes, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona i inżyniera środowiska, technologia żywności, weterynaria. Zgodnie z rozporządzeniem MEN laureaci OWiUR są zwolnieni z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  w wybranych zawodach rolniczych.

    Warto podkreślić, iż całemu przedsięwzięciu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, zaś organizatorem jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

   Życzymy sukcesów wszystkim uczestnikom olimpiady i mamy nadzieję, iż uczniowie Zespołu Szkół zaprezentują wysoki poziom wiedzy i umiejętności rolniczych.

    Angelika Wypych-Znaj

 

Odwiedzin :