2019-07-23     Sławy, Sławosza, Żelisławy    

Kurs grafiki komputerowej


28 grudnia zakończyła się kolejna edycja Kursu Grafiki Komputerowej, finansowanego ze środków UE, w ramach programu - Małopolski Regionalny Program Operacyjny „Poprawa jakości usług edukacyjnych”; „Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego”. Tym razem przeszkolona została grupa ośmiu uczniów z 1 klasy Technikum Informatycznego i dwie osoby bezrobotne z terenu powiatu proszowickiego.

Celem kursu jest przygotowanie zarówno ucznia technikum jak i osoby bezrobotnej do podjęcia pracy w charakterze grafika komputerowego. Podczas 30 godzin zajęć, uczestnicy zapoznali się z najbardziej popularnymi programami – takimi jak: Corel Draw, Corel PhotoPaint i Quarq Express.

Kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy w zawodzie grafika komputerowego w branżach związanych z reklamą i wielu innych oraz szansę na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Młodzież dostaje niezbędne materiały do nauki grafiki komputerowej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

-----------

JO

Odwiedzin :