2019-08-19     Emilii, Julinana, Konstancji    

Projekt Tradycyjny Sad


 

 

Jak powstała inicjatywa jak i sam projekt "Tradycyjny Sad"

 

Nauczyciel uczący biologii poinformował uczniów o projekcie „Tradycyjny sad”. Spośród grona chętnych uczniów, został wybrany zespół osób wybitnie utalentowanych w różnych specjalnościach. Na pierwszym spotkaniu został wybrany lider grupy, a każdemu z członków zostało przypisane odpowiednie zadanie. Zespół wybrał logo projektu stworzone przez Damiana Bujaka, w którym zostały dokonane małe zmiany.

W szkole działa Klub Miłośników Przyrody „Rzekotka” działający przy Stowarzyszeniu Proszowickich Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza „Zielononóżka”. Wielu uczniów angażuje się w działalność tego klubu między innymi osoby wybrane do projektu „Tradycyjny sad” , dlatego też zespół funkcjonuje pod nazwą „Rzekotka”.

Na spotkaniu, które odbyło się 08.02.1019 roku Mariola Botko przygotowała prezentację w której zapoznała wszystkich z poradnikiem „ Od laika do sadownika”. Zespół został zapoznany z wymaganiami glebowymi oraz ochroną przed szkodnikami i chorobami drzew owocowych.

Sad będzie prowadzony w sposób, który nie będzie miał oddziaływania  negatywnego na środowisko, czyli w sposób naturalny.

W ustaleniu miejsca pod wytyczenie sadu brali udział: Pani Dyrektor Aneta Dziedzic, wicedyrektor Pan Jarosław Okrajek, Kierownik Kształcenia Zawodowego Pan Grzegorz Fundament, Pani Bożena Rudek, opiekun Pani Ewa Gołąb oraz uczestnicy projektu: Damian Bujak, Marcin Włodarski, Jolanta Nowak, Mariola Botko,  Aneta Duda, Sylwia Machnik, Adrian Łuczywo, Agnieszka Rokita, Dominika Nawrot, Weronika Urbanik.

Miejsce sadu zostało starannie dobrane, chronione od mrozu i zastoisk wilgoci, które mogły by tworzyć niesprzyjające warunki fitosanitarne. W miejscu reprezentatywnym, widocznym dla uczniów i osób odwiedzających szkołę. W sąsiedztwie sadu znajdują się lipy, ligustry. Obok miejsca wybranego pod sad  znajduje się 6 uli, z których pszczoły będą zapylać posadzone przez nas grusze.

Po dłuższej dyskusji zespół wybrał gruszę BONKRETA WILLIAMSA, syn. Bera Świętomichalska (Prus communis). Grusza jest zaliczana do bardzo starych, ale wciąż popularnych odmian drzew owocowych.

Zespół jest świadomy, że sadzenie drzew to nie wszystko, że czeka nas stała pielęgnacja, obserwacja  sadu, przycinanie i pielęgnacja drzew owocowych.

Adrian Łuczywo

Odwiedzin :