2019-10-18     Hanny, Klementyny, Łukasza    

Wyjazd do Włoch


 

 

W ostatnią sobotę uczniowie  naszej szkoły po raz kolejny wyjechali na miesięczne praktyki, które odbywać się będą  w zakładach pracy we włoskim mieście Reggio Emilia.

Wyjazd jest  finansowany z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Program operacyjny „Wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

37 osobowa grupa to uczniowie klas drugich i trzecich kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz nauczyciele naszej szkoły: Łukasz Szaporów i Marek Styczeń.

Wyjazd na staż został poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi. Uczniom zapewniono wsparcie językowe mające na celu poznanie bliżej słownictwa branżowego oraz wsparcie kulturowe celem, którego było poznanie kultury i obyczajów kraju goszczącego-Włoch. Uczniowie otrzymali także wsparcie pedagogiczne, podczas którego przeprowadzono warsztaty motywacyjno-integracyjne. Uczestnikom projektu zapewniono odzież roboczą wymaganą przez zagranicznych pracodawców. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, podniosą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie branżowym, poszerzą i pogłębią wiedzę teoretyczną uzyskaną w szkole. Projekt jest szansą na zwiększenie przez szkołę działań związanych z podnoszeniem świadomości kulturowej młodych osób, jest szansą na wdrożenie programów edukacyjnych, pozwalających na wzrost jakości zarówno kadr, jak i całego procesu nauczania. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass. Udział w projekcie jest bezpłatny.  Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

koordynator projektu Konrad Szreniawski

Odwiedzin :