2019-10-18     Hanny, Klementyny, Łukasza    

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy


 

 

W dniu 18.03. 2019 r. zgodnie z tradycją ubiegłych lat, odbyła się pielgrzymka maturzystów szkół ponadgimnazjalnych na Jasną Górę. Wśród pielgrzymów nie zabrakło maturzystów z naszej szkoły. Łącznie pielgrzymowało 45 uczniów z trzech czwartych klas. Uczniowie zawierzyli Matce Bożej czas przygotowań do egzaminu dojrzałości, jego pozytywne zdanie oraz wybór właściwej drogi życiowej. Punktem rozpoczynjącym spotkanie, o godz. 11.00 w bazylice, była poprowadzona przez ordynariusza diecezji kieleckiej księdza  biskupa Jana Piotrowskiego Msza św.               Kolejnym etapem pielgrzymki była  Droga Krzyżowa która miała miejsce na jasnogórskich wałach, gdzie nasza młodzież niosła krzyż.  Nabożeństwu towarzyszyły rozważania i wspólny śpiew.                                                             Kierownikiem pielgrzymki był ks. Jarosław Góralski nasz katecheta. Funkcje opiekunów pełniły:  Pani Paulina Nieckula – Kopeć oraz Pani Aneta Dziedzic wychowawcy klas maturalnych.

 

Uczestnicy pielgrzymki

 

Odwiedzin :