2019-10-18     Hanny, Klementyny, Łukasza    

Udział uczniów z Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w międzynarodowej wymianie młodzieży „Tolerance- the key to success”- Zawoja 23 – 31 marca 2019 r.


 

 

W Zawoi w dniach 23 – 31 marca 2019 r odbyła się wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+, „Tolerance- the key to success”. Wzięły w nim udział grupy partnerskie z Polski, Litwy, Turcji i Węgier.

 

Jak wskazuje tytuł projektu, jego celem jest uczenie się tolerancji, poszanowania praw człowieka, promowanie różnorodności i dialogu międzykulturowego oraz propagowanie kreatywności i przedsiębiorczości. 

 

Metody i formy pracy obejmują warsztaty dotyczące sposobów rozwijania tolerancji
i gotowości do kompromisu, określenia własnej tożsamości, atmosfery współodpowiedzialności i współpracy w grupie. Projekt zawierał różne metody i techniki uczenia: dyskusje, warsztaty,  gry i zabawy integracyjne, zajęcia interkulturowe. 

 

Program wymiany zawiera także warsztaty terenowe mające na celu zapoznanie uczestników z pięknem, kulturą oraz folklorem.

 

 

Warsztaty były organizowane przez Europejskie Centrum Młodzieży w ramach Programu Erasmus + .

 

Aneta Dziedzic

Odwiedzin :