2020-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli    

Spotkanie Czterech Narodów


 

Angielskojęzyczne przedstawienie poświęcone tolerancji było zwieńczeniem tygodniowego pobytu w Zawoi młodzieży z Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.


Wspólnie z uczniami Zespołu Szkół  z Piotrkowic Małych, w Zawoi przebywali ich rówieśnicy z Litwy, Węgier i Turcji. - Młodzież świetnie się zintegrowała, aż miło było patrzeć, jak wspólnie pracują - mówi dyrektor zespołu Aneta Dziedzic. Efektem wspólnych wysiłków był spektakl w języku angielskim, który uczestnicy projektu zaprezentowali w piątek, po powrocie z Zawoi, przed szkolną publicznością.

Wymiana młodzieży odbyła się w ramach programu Erasmus Plus. Jak wskazuje tytuł projektu - "Tolerance - the key to succes" - jego celem było uczenie się tolerancji, poszanowania człowieka, promowanie różnorodności i przedsiębiorczości. Temu też poświęcone było przygotowane przedstawienie.

Dziennik Polski


Odwiedzin :