2020-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli    

Finał 42 Olimpiady Języka Niemieckiego


 

Uczeń klasy IVB Viktor Latos, zdobył tytuł finalisty 42. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, która odbyła się w dniach 29.03. – 31.03.2019 w Wyższej Szkole Języków Obcych oraz Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Do eliminacji na szczeblu szkolnym w listopadzie zgłosiło się 20 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W okręgu krakowskim /województwo małopolskie  i świętokrzyskie / do eliminacji okręgowych przeszło  20 uczniów, z których 9 otrzymało przepustkę do finału w Poznaniu. Poziom wiedzy w tym roku był wyjątkowo wysoki i tylko uczniowie, którzy uzyskali na etapie okręgowym 95% możliwych do zdobycia punktów, mieli możliwość rywalizowania w finale. Wykaz wymagań do olimpiady obejmuje kilka obszarów wiedzy m.in. realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryją się za tym treści z zakresu polityki, historii, życia społeczno-gospodarczego  Niemiec,  Austrii i Szwajcarii. Każdy uczestnik zobligowany jest również  do przeczytania i literackiej interpretacji trzech pozycji z literatury   do  1945 roku oraz czterech po tej dacie.

 Viktor Latos to pierwszy uczeń w historii szkoły, który zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego. Sukces cieszy tym bardziej, że niecodziennie na tym etapie pojawiają się uczniowie technikum.

Joanna Szopa

Odwiedzin :