2020-05-27     Amandy, Jana, Juliana    

XLIII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych


 

XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych

   

  W dniach 12-13 kwietnia 2019 roku Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych oraz Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Piotrkowicach Małych pełnili rolę gospodarzy XLIII Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska. Ponadto olimpiada odbywała się pod Patronatem Honorowym Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego. Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Eliminacje Okręgowe XLIII zorganizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W piątek o godzinie 9.00 Pani Dyrektor Aneta Dziedzic uroczyście powitała zaproszonych Gości, pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wśród nich prorektora ds. dydaktycznych i studenckich dr hab. inż. Sylwestra Tabora,  ekspertów z dziedziny rolnictwa i nauk pokrewnych, starostę Powiatu Proszowickiego Pana Grzegorza Pióro, młodzież z kilkunastu szkół oraz ich opiekunów. Oprawę artystyczną wydarzenia stanowił między innymi piękny taniec w rytm „Poloneza Husarii” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół przygotowanych przez Panią Joannę Szaporów (nauczyciel w-fu).

    Oficjalnego otwarcia olimpiady dokonał prof. dr hab. Norbert Marks Przewodniczący Jury Komitetu Okręgowego OWiUR. Po wyjaśnieniu kwestii formalnych, uczestnicy zmagań olimpijskich udali się do przygotowanych pracowni lekcyjnych, gdzie przystąpili do rozwiązywania zadań testowych. O tytuły laureatów okręgowego etapu rywalizowała młodzież w następujących blokach: Architektura Krajobrazu, Produkcja Roślinna, Produkcja Zwierzęca, Mechanizacja Rolnictwa, Ogrodnictwo, Agrobiznes, Leśnictwo, Ochrona i Inżynieria Środowiska, Weterynaria, zaś  najliczniejszą grupę uczestników stanowił blok Gastronomii. Po przerwie obiadowej nastąpiła część praktyczna, gdzie do zadań uczniowie zapraszani byli indywidualnie. Gdy emocje opadły, wielu z nich przyznawało, iż poziom pytań konkursowych był wysoki, zaś zadania praktyczne wymagały skupienia i precyzji wykonania. Młodzież po emocjonującej rywalizacji spędziła noc w budynku internatu Zespołu Szkół.

     Kolejnego dnia sala gimnastyczna Zespołu Szkół ponownie wypełniła się zainteresowanymi wynikami olimpiady oraz zaproszonymi Gośćmi, którzy swoją obecnością nadali rangę temu wydarzeniu. Wśród nich byli obecni: Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski, Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Inż. Włodzimierz Sady, Honorowy Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUR prof. Julian Kamiński, Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUR w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego. Uroczystemu wręczeniu nagród towarzyszyli także: Starosta Powiatu Proszowickiego Pan Grzegorz Pióro, Wicestarosta Pani Elżbieta Grela, Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie Pan Marek Boligłowa, przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej oddział Proszowice Pan Łukasz Gaweł, Kierownik KRUS-u Proszowice Pan Zbigniew Grzyb, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Proszowicach Pan Józef Krzeczek, prezes Giełdy EK-ROL w Proszowicach Pan Wojciech Rzadkowski, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Proszowicach Pani Zdzisława Stopińska, Komendant Powiatowej Policji w Proszowicach Pan Jerzy Groński, Kierownik Wydziału Oświaty, Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Pani Anna Karbowniczek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce Pani Olga Kabat,  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej Pan Wojciech Pękala, Dyrektor Zespołu Szkół w Cudzynowicach Pan Jacek Nowak oraz były Dyrektor Zespołu Szkół Pan Henryk Pomykalski.

     Rozpoczynając uroczystość, Pani Dyrektor  Zespołu Szkół Aneta Dziedzic odczytała list od Posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Legutko skierowany do organizatorów i młodzieży, w którym podkreślił znaczenie polskiego rolnictwa i ideę promowania wiedzy i umiejętności rolniczych. Następnie Pan prof. dr hab. Inż. Włodzimierz Sady – rektor Uniwersytetu Rolniczego – przekonywał, iż rolnicy potrzebują szerokiej wiedzy, by skutecznie prosperować, zaś Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych rozbudza ambicje dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Zanim nastąpiło oficjalne odczytanie wyników i wręczenie nagród laureatom tegorocznych zmagań, atmosferę oczekiwania i napięcia rozładowały przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Piotrkowicach Małych. Wspaniałe przedstawienie unowocześnionej wersji „Rzepki” Juliana Tuwima rozbawiło publiczność do łez.

       Odczytując nazwiska uczestników olimpiady, którzy zdobyli zaszczytne pozycje w poszczególnych blokach edukacyjnych, Przewodniczący Jury profesor Norbert Marks wyraził swoje uznanie dla ucznia Zespołu Szkół Ogrodniczych z Bielska-Białej Józefa Szlosarczyka, który zdobył rekordową ilość punktów, mianowicie 117/120  . Nasza szkoła jest bardzo dumna z osiągnięć: Patrycji Srogi kl. IVc (III miejsce – Gastronomia) oraz Jakuba Madeja kl. III Ta (III miejsce – Mechanizacja Rolnictwa), którzy w czerwcu wezmą udział  w centralnej edycji olimpiady w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. Rywalizacja z pewnością będzie emocjonująca, bowiem finaliści otrzymają indeksy na wybrane uczelnie, stypendia i cenne nagrody od sponsorów.

 

       Wydarzenie zakończyły piękne podziękowania dla Pani Dyrektor Anety Dziedzic za znakomite przyjęcie uczestników olimpiady, pracowników naukowych i opiekunów młodzieży oraz zorganizowanie warunków sprzyjających realizacji zadań ważnego konkursu. Wyrazy wdzięczności ze strony Dyrekcji Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych płynęły między innymi pod adresem osób, lokalnych firm i instytucji, które wsparły organizację przedsięwzięcia pod względem finansowym m.in.: Adam Czekaj Firma „ADMET”, Stanek „MACHINERY” Bartłomiej Stanek z Posądzy, „Agro Jurek” Krzysztof Jurek Sulechów, „PILAR TECH” Posądza Tadeusz Krzysztofek, Kazimierz Lorenc, Ośrodek Szkolenia Kierowców Nowe Brzesko Krystyna i Wiesław Gorzałczani.

                                                                                                                                                    Andzelika Wypych-Znaj

 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Odwiedzin :