2020-01-22     Dominiki, Mateusza, Wincentego    

Promocja projektu „Tradycyjny sad” - warsztaty przyrodnicze.


 

Pani Marta Kokosińska z oddziału przedszkolnego z Biórkowa Wielkiego zaprosiła uczniów Zespołu Szkół z Piotrkowic Małych na przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych. Korzystając z zaproszenia 15 maja 2019 roku uczniowie wraz z opiekunem udali się na zajęcia.

 

Na początku Mariola odczytała przysięgę, którą złożyli przedszkolaki, Klaudia mianowała przedszkolaków na przyrodników gałązką przewiązaną wstążką, na ręce pani Marty złożyliśmy legitymację członkowską, która poświadcza przynależność do Klubu Miłośników Przyrody „Rzekotka” działającego w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych.

 

            Kiedy przedszkolaki zostali przyrodnikami mogliśmy zacząć zaplanowane warsztaty. Młodzież przygotowała ciekawostki, które dotyczyły ptaków występujących w Polsce. Pokazując drewniane sylwetki ptaków przedstawiających między innymi: śniegulę, gąsiorka, wróbla, sikorki modraszkę i bogatkę, szczygła, dzwońca, jemiołuszkę, zimorodka, gila przedstawili fizjologię życia tych ptaków, cechy charakterystyczne, oraz ciekawostki. Dzięki tej części warsztatów przedszkolaki mogli dowiedzieć się co to są wypluwki, gdzie znajdują się uszy u sowy, że kształt dzioba sugeruje sposób odżywiania ptaków, oraz że zimorodek składa jajka w tunelach wykopanych w ziemi.

 

            W następnej części warsztatów przedszkolaki rozpoznawali owoce w rytmie muzyki, bawiąc się z młodzieżą, dużym zainteresowaniem cieszyła się żabka Agnieszka i bocian Anetka.

 

            Po zabawie przyszedł czas na zapoznanie przedszkolaków z naszym projektem „Tradycyjny sad”. Mariola wraz z Klaudią przedstawiły kronikę sadu, opowiedziały w jakich okolicznościach powstał nasz projekt. przedstawiły zadania członków projektu. Przedszkolaki dowiedzieli się, że warto sadzić drzewka owocowe koło swojego domu i stosować metody naturalne w ich pielęgnacji. Na koniec przedszkolaki otrzymali gipsowe gruszki, które pomalowali. Adrian i Marcin przepytali z wiadomości zdobytych z warsztatów. Okazało się, że przedszkolaki bardzo dobrze zapamiętali żywą lekcję biologii. Przecież biologia to bardzo życiowa nauka. Praktyczne umiejętności z zakresu biologii niezwykle ułatwiają nam życie. Wiedza o roślinach i zwierzętach jest niezbędna do funkcjonowania w środowisku. Człowiek natomiast jest częścią przyrody i nie jest w stanie się od niej wyizolować.

 

 

                                                                                      Miłośnicy przyrody

Ewa Gołąb

 

Odwiedzin :