2020-02-27     Gabrieli, Liwii, Leonarda    

Ogłoszenie o rekrutacji


 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

do projektu:

„Mobilni technicy na europejskim rynku pracy”
realizowanego przez Zespół Szkół im. E. Godlewskiego
w Piotrkowicach Małych

skierowanego do dziewcząt i chłopców z naszej szkoły uczęszczających do klas II i III, w kierunku:

technik logistyk, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Termin stażu: 28.10.2019 – 22.11.2019 + 2 dni podróży

Miejsce stażu: Włochy, Reggio Emilia

Udział w projekcie jest bezpłatny

W ramach projektu zapewniamy:

·         atrakcyjne staże we włoskich przedsiębiorstwach,

·         transport,

·         noclegi,

·         wyżywienie w postaci kolacji,

·         kieszonkowe na pozostałe wyżywienie,

·         atrakcyjny program spędzania czasu wolnego, w tym wycieczki do Mediolanu i Wenecji,

·         ubezpieczenie,

·         przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony formularz należy złożyć do koordynatora projektu, do dnia   21.07.2019 r.

Regulamin rekrutacji dostępny jest u koordynatora projektu.

Zachęcamy do udziału!!!

Odwiedzin :