2019-09-24     Dory, Gerarda, Maryny    

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020


 Rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się 2  września.

godz. 9:00 Msza św.

godz. 10:00 inauguracja roku szkolnego

Odwiedzin :