2020-07-06     Dominiki, Jaropełka, Łucji    

Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów


 Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej odbyła się 12 grudnia 2019 r. w Auli Uniwersytetu  Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie. W uroczystości tej wziął udział uczeń Zespołu Szkół w Piotrowicach Małych, Adrian Łuczywo z klasy 4 Tb, który uczy się w technikum logistycznym. Adrian uzyskał najwyższą średnią w szkole i  dlatego też uzyskał stypendium za znakomite wyniki nauczania. 

Odwiedzin :