2020-05-27     Amandy, Jana, Juliana    

Projekt tradycyjny sad


 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprosiła naszą szkołę do udziału w trzeciej edycji projektu edukacyjnego TRADYCYJNY SAD.

 

Projekt polega na promocji wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz na założeniu na terenie szkoły mini sadu z wykorzystaniem tych drzew. Nagrodą w projekcie dla 150 najlepszych szkół  będzie grant na zakup starych odmian śliw i materiałów potrzebnych do pracy.

 

W projekt zaangażowały się osoby z klasy III b technikum informatycznego i logistycznego.

 

 

 

Opiekun grupy Ewa Gołąb

 

Odwiedzin :