2021-07-28     Ady, Wiwiany, Sylwiusza    

Pożegnanie Maturzystów


 

    

        W dziejach Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych po raz pierwszy miało miejsce tak przykre i ciche pożegnanie uczniów klas czwartych, którzy zakończyli pewien etap edukacji. Z uwagi na pandemię koronawirusa i związane z nią poważne ograniczenia absolwenci odbierali swoje świadectwa indywidualnie, w określonych odstępach czasowych, w obecności jedynie wychowawcy danej klasy. Zaistniała sytuacja uniemożliwiła zorganizowanie tradycyjnej uroczystości, okolicznościowego przedstawienia, wręczenia świadectw, dyplomów i nagród dla młodych ludzi, którzy osiągnęli wiele sukcesów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i mocno angażowali się w kreowanie szkolnej rzeczywistości. Zabrakło wspólnych zdjęć na zakończenie, wspomnień i wzruszeń związanych z rozstaniem z kolegami, koleżankami i nauczycielami. Niemniej jednak społeczeność szkolna będzie pamiętać, jak wiele zawdzięcza tegorocznym maturzystom, którzy pozostawili po sobie bogaty dorobek. Warto wspomnieć o działalności uczniów w Klubie Miłośników Przyrody „Rzekotka”, w szkolnym Wolontariacie - pomoc kolegom i koleżankom w nauce, osobom starszym, zbiórka karmy dla schroniska, Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kiermasze świąteczne, w projekcie grantowym pt. „Tradycyjny Sad”, w licznych przedstawieniach szkolnych. Ponadto wielu uczniów prezentowało wysoki poziom wiedzy z wybranych dziedzin, co pozwoliło im wziąć udział w:  Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej,  Olimpiadzie Logistycznej w Dąbrowie Górniczej, WSL - Poznań, Olimpiadzie Młodych Logistów oraz w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

 

     Gratulujemy serdecznie i jesteśmy bardzo dumni, z tych którzy wykorzystali swój potencjał, traktując zdobywanie wiedzy jako wartość. Niewątpliwie zasłużyli oni na świadectwa z czerwonym paskiem i wyróżnienie:

 

 

 

Klasa IV Ta:

Jakub Madej – laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Tomasz Nowak

 

Klasa IV Tb:

1. Adrian Łuczywo - stypendysta

2. Mariola Botko

3. Aneta Duda

4. Paulina Grzęba

5. Angelika Król

6. Sylwia Machnik

7. Weronika Urbanik

8. Dominika Nawrot

9. Marcin Włodarski

 

Angelika Wypych-Znaj

Ewa Gołąb

 

Klasa IV Tc:

Sandra Bochenek

Jolanta Forma

 

Odwiedzin :