2021-07-28     Ady, Wiwiany, Sylwiusza    

Sprawozdanie


 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

DIECEZJI KIELECKIEJ

 

Rok szkolny / semestr

 

2019/2020

Szkoła

 

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych

Akcje podjęte we współpracy z Caritas

 

 

- „Głodnych nakarmić” - Światowy Dzień żywności – plakaty i kartki na koszach promujące niewyrzucanie żywności

- „Głodnych nakarmić” - Światowy Dzień Żywności – kiermasz zdrowej żywności

- „Nieumiejętnych pouczać” – pomoc w lekcjach

- „Nieumiejętnych pouczać” – akcja wymiany książek

- „Chorych nawiedzać” - szkolenie w DPS Łyszkowice nt. Praca terapeutyczna z osobami chorującymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie

- „Chorych nawiedzać” - kartki dla seniora, osób chorych i samotnych w ramach Ogólnopolskiej Akcji MEN „Razem na Święta” – dar dla mieszkańców DPS w Łyszkowicach

- „Modlić się za żywych i umarłych” – troska o kopiec Pamięci Narodowej

- „Nagich przyodziać” – zbiórka darów dla schroniska „Psie Pole” w Racławicach – w ramach ogólnopolskiej Akcji MEN „Razem na Święta”

 

 

Inicjatywy własne

 

1.      Organizacje społeczne:

- „Nagich przyodziać” - WOŚP – zbiórka

- „Nagich przyodziać – Góra grosza

- XIV Małopolskie Dni Wierzby Głowiastej – udział i pomoc

- Festiwal Polskiej Zielononóżki Kuropatwianej – udział i pomoc

- „Głodnych nakarmić” - Schronisko „Psie Pole” w Łętkowicach – zbiórka karmy

 

2. Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach (w ramach porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół w Piotrkowicach Małych)

- „Chorych nawiedzać” - pomoc w spotkaniu integracyjnym

- „ Strapionych pocieszać” - Jasełka (występ) i wspólne kolędowanie w DPS

- „Chorych nawiedzać” - Warsztaty kulinarne w ZS w Piotrkowicach Małych

 

3. Oddział Przedszkolny (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niegardowie oraz Zespołu Szkół  w Biórkowie Wielkim)

- „Nieumiejętnych pouczać”: akcja „Czytać każdy może”; zajęcia przyrodnicze

 

  1. Inne akcje społeczne i charytatywne na terenie szkoły:

- „Nieumiejętnych pouczać” - koleżeńska pomoc w odrabianiu lekcji – cały rok szkolny

- Mikołaj dla uczniów

- „Strapionych pocieszać” – Kiermasz Bożonarodzeniowy – pomoc i udział (stroiki i ciasta świąteczne)

- „Głodnych nakarmić” – dokarmianie ptaków w okresie zimy

 

5.      Wolontariat na rzecz szkoły:

- Reprezentacja szkoły - Występ na 11 Listopada w Proszowicach

- „Wątpiącym dobrze radzić” - Pomoc w zorganizowaniu Otwartego Dnia Zawodów

- Pomoc przy projekcie szkolnym „Tradycyjny sad” (sadzenie drzewek)

- Pomoc w konkursie „Czyste środowisko”

- Dosadzanie krokusów

- „Głodnych nakarmić” - opieka nad zwierzętami w sali biologicznej

- Obsługa przyszkolnego ula z pszczółkami

- Bożonarodzeniowe ozdoby na korytarzach

 

Liczba członków SKC

 

52

Uwagi / propozycje / potrzeby

 

 

Opiekun(owie)

Imię i nazwisko

 

Elżbieta Piwowarczyk

Ewa Gołąb

Numer telefonu

 

 

Adres e-mail

 

 

Podpis / pieczęć / data sporządzenia

 

 

Piotrkowice Małe, 27 czerwca 2020 r.

 

         

 

Odwiedzin :