2021-07-28     Ady, Wiwiany, Sylwiusza    

Nowy Samorząd Uczniowski


 

      W czwartek 24 września 2020r. w Zespole  Szkół w Piotrkowicach Małych odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.

    Do tej zaszczytnej funkcji kandydowało 10 uczniów. Decyzją społeczności szkolnej w skład nowego Samorządu Uczniowskiego weszli:

    Wiktoria Grzesik /klasa 3Tb/ - Przewodnicząca

    Wiktoria Gonciarz /klasa 2Tdg/ -  Z-ca przewodniczącego

    Bożena Kawalec /klasa 3Tb/ -  sekretarz

    Dawid Kłosowki /klasa 2Tap/ - członek

    Aleksandra Ciastoń /klasa 2Tcp/ - członek

    Aleksandra Rospądek /klasa 2Tbp/ - członek

        Opiekunowie:
    Joanna Szopa i Joanna Pabiańczyk

Odwiedzin :