2021-06-16     Aliny, Anety, Benona    

DZIEŃ NAUCZYCIELA


      Dzień Nauczyciela (14 października 2020 r.)  w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych stał się okazją do wspólnego spotkania dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Proszowicach. Wspaniała atmosfera pozwoliła na dyskusję o funkcjonowaniu szkoły, refleksję na temat jej mocnych i słabszych stron oraz podsumowanie dotychczasowych osiągnięć.

        Pan Dyrektor Jarosław Okrajek przypomniał o tradycjach Zespołu Szkół i wartoścaich, które pielęgnuje nasza placówka, podkreślając zaangażowanie wielu osób w dążeniu do wspólnego sukcesu edukacyjnego i wychowawczego. Wręczył także medale wykonane przez wybitnego krakowskiego artystę: rzeźbiarza i medaliera - Bronisława Chromego dla osób szczególnie zasłużonych dla naszej szkoły. Otrzymały je: pani Iwona Wójcik – Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego, pan Grzegorz Pióro – Starosta Powiatu Proszowickiego, pani Elżbieta Grela – Wicestarosta, pani Anna Karbowniczek z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Obywatelskich oraz pani Izabella Moliszewska – Skarbnik.

      Podziękowanie za 45 lat pracy, jak również wyżej wspomniany medal otrzymał Władysław Oraczewski – konserwator szkoły, zaś Nagrody Starosty zostały wręczone panom: Jarosławowi Okrajkowi i Grzegorzowi Fundamentowi. Wyróżnionych zostało także wielu nauczycieli i pracowników szkoły za trud włożony w kreowanie pozytywnych przemian i rozwój szkoły.

      Część oficjalną spotkania zakończyły życzenia dla nauczycieli, które przekazali wicestarosta Elżbieta Grela oraz przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Ciesielski. Część artystyczna, dedykowana nauczycielom,  pojawiła się w zupełnie innej niż dotychczas formie, mianowicie jako nagrane filmy. Na jednym z nich przedstawiciele Rady Młodzieżowej złożyli życzenia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Drugi, wyreżyserowany    przez młodzież Zespołu Szkół pod kierunkiem polonistki Iwony Piotrowskiej, prezentował zabawne spojrzenie na profesję nauczyciela.

Autor: Angelika Wypych-Znaj
Odwiedzin :