2020-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli    

Natura 2000...

Grupa projektowa uczniów naszej szkoły NATURA 2000


 PROJEKT REALIZOWANY JEST OD ROKU SZKOLNEGO 2010/2011.

Bierze w nim  udział 7 uczniów naszej szkoły: Monika Biernacka, Monika Łoboda, Paulina Sańka, Urszula Bień,  Klaudia Ciupidro,  Adrian Wykręt, Patryk Nowak, . Przyrodnicy spotykają się na zajęciach w Domu Kultury w Proszowicach, oraz w terenie, tam poznają przyrodę i realizują swoje zainteresowania.  

czwartek, 9 grudnia 2010

PIERWSZE KROKI W OCHRONIE PRZYRODY

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie grupy projektowej – programu Bliżej Natury. Spotkanie miało miejsce w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. Dziesięcioosobowa grupa młodzieży zapoznała się z celami projektu prowadzonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ustalono plan działań na najbliższy rok, została wybrana przewodnicząca grupy oraz osoba odpowiedzialna za dokumentację fotograficzną. Młodzież podzieliła się na sekcje związane z podstawowymi grupami zwierząt oraz roślin. Obszarem działań edukacyjnych są Łąki Nowohuckie – Obszar Natura 2000, gdzie w najbliższej przyszłości odbędą się wycieczki, zjazdy oraz ustawienie tablicy informacyjnej o obszarach Natura 2000 w Polsce. Spotkanie pozwoliło na zintegrowanie grupy i umocnienie jej do dalszych działań.

środa, 15 grudnia 2010

Dziś odbyło się spotkanie grupy projektowej Bliżej Natury. Młodzież edukowała się z zakresu pospolitych gatunków zwierząt występujących w Polsce. Warsztaty były ubogacone eksponatami – pióra ptaków, czaszki ssaków i inne. Praca detektywistyczna doprowadziła niektórych uczestników do rozwiązania zagadki – czyje to pióro lub czaszka.

Rozpoznawanie piór na podstawie sylwetek ptaków jest niezwykle trudne i czasami nie daje oczekiwanego rezultatu. Kolejnym zagadnieniem było – jak liczyć ptaki by uniknąć ewentualnych pomyłek w terenie, który monitorujemy. Pomocna okazała się także sztuka liczenia stad ptaków w locie. 

SPOTKANIE PRZYRODNIKÓW 8 marca 2011 roku

We wtorek ( 08. 03.) odbyło się spotkanie terenowe młodzieży z grupy projektowej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie. W Nowohuckim Centrum Kultury delegaci w składzie: Urszula Bień, Adrian Wykręt i Patryk Nowak czekali na przedstawiciela stowarzyszenia. Wycieczka odbyła się pomyślnie. Poznaliśmy walory przyrodnicze łąk w Nowej Hucie, przedstawiono nam także realne zagrożenia dla tego terenu.

Często występują tutaj akty wandalizmu, dewastacji tablic edukacyjnych, podpalanie trawy itd. Łąki Nowohuckie to rozległy obszar o rozmaitej strukturze traw i siedlisk dla gatunków związanych z różnymi środowiskami. Szczególnie ważne są dla motyli - modraszków. Narodził się zalążek współpracy pomiędzy naszym Towarzystwem a ludźmi, którzy wiedzą jak chronić i pomagać przyrodzie. Wielki ukłon dla władz miasta Krakowa za pomoc merytoryczną. Działamy cały czas i miejmy nadzieję, że współpraca będzie dalej się rozwijała.

 

Opracował Michał Molicki,  Animator przyrody. 

Osobą pomocniczą w realizacji projektu jest nauczyciel biologii Ewa Gołąb

 


Odwiedzin :