2020-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli    

Inauguracja roku szkolnego...

Inauguracja roku szkolnego 2011/2012

   Inauguracja roku szkOlnego 2011/2012 rozpoczęła się o godz. 10.00 wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor ZS – Tadeusz Kozera powitał nauczycieli i uczniów, życząc wszystkim obecnym uczniom licznych sukcesów edukacyjnych, mierzonych wysokim stopniem opanowania wiadomości i umiejętności zawodowych, czwartoklasistom powodzenia na maturze oraz egzaminie zawodowym, natomiast nauczycielom sukcesów i spełnienia wszystkich zamierzeń i planów.
   Rok szkolny 2011/12 będzie wyjątkowy, ponieważ przyniesie ze sobą wiele zasadniczych zmian w życiu każdej szkoły i każdego ucznia. I tak od roku szkolnego 2012 licealiści tylko w pierwszym roku nauki będą się uczyć tzw. przedmiotów ogólnych, potem nastąpi rewolucja...


A.J.

Odwiedzin :