2017-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 - 4 września godz. 9:00
Menu: Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych -> Egzaminy zawodowe sesja czerwiec-lipiec 2017

 

Egzamin potwierdzajacy kwalifiakcje w zawodzie w 2016r.( sesja wrzesień - październik)

Część pisemnna  - 6 październik 2016 r.

Cześć praktyczna w kwalifiakcjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (model zadania d) -

11 październik 2016 r.

Cześć praktyczna pozostałych kwalifiakcjach - od 6 września do 16 października 2016 r.

Data wydania świadectw - 25 listopad 2016 r.

 Egzamin potwierdzajacy kwalifiakcje w zawodzie w 2017r.( sesja styczeń-luty )

Część pisemnna  - 12 stycznia 2017 r.

Cześć praktyczna w kwalifiakcjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (model zadania d) -

9 stycznia 2017 r.

Cześć praktyczna pozostałych kwalifiakcjach - od 16 stycznia do 23 lutego 2017 r.

Data wydania świadectw - 31 marca 2017 r.

 Egzamin potwierdzajacy kwalifiakcje w zawodzie w 2017r.( sesja maj-czerwiec )

Część pisemnna  - 20 czerwca 2017 r.

Cześć praktyczna w kwalifiakcjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (model zadania d) -

26 czerwca 2017 r.

Cześć praktyczna pozostałych kwalifiakcjach - od  16 czerwca do 8 lipca  2017 r.

Data wydania świadectw - 25 sierpnia 2017 r.

Listy i terminy egzaminów zawodowych


A.30 pisemny-Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.30 praktyczny-Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31 pisemny-Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.31 praktyczny-Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

E.12 pisemny-Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.12 praktyczny-Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 pisemny-Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.13 praktyczny-Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 pisemny-Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E.14 praktyczny-Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

M.01 pisemny-Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.01 praktyczny-Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.02 pisemny-Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

 

M.02 praktyczny-Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

M.12 pisemny-Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.12 praktyczny-Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.18 pisemny-Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.42 pisemny-Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

M.42 praktyczny-Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

M.43 pisemny-Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

M.43 praktyczny-Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

R.03 pisemny-Prowadzenie produkcji rolniczej

R.03 praktyczny-Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16 pisemny-Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.16 praktyczny-Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.21 pisemny-Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22 pisemny-Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

R.22 praktyczny-Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

T.06 pisemny-Sporządzanie potraw i napojów

T.06 praktyczny-Sporządzanie potraw i napojów

T.15 pisemny-Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

T.15 praktyczny-Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

 

Odwiedzin :