2021-06-16     Aliny, Anety, Benona    
Menu: Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych -> Klub miłośników przyrody "Rzekotka"

 KLUB MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY „ RZEKOTKA”

 
 
            
Zrzesza osoby, które interesują się przyrodą oraz jej ochroną
Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół w   Piotrkowicach Małych
Klub działa przy Stowarzyszeniu Proszowickich
Hodowców Gołębi Rasowych
i Drobnego Inwentarza „Zielononóżka"
 
 
CELE:
 • Ukazywanie piękna oraz zróżnicowania przyrodniczego najbliższej okolicy
 • Rozwijanie aktywnych postaw, wyrażających się pozytywnymi działaniami wobec środowiska
 • Ogławianie wierzby
 • Sadzenie młodych drzewek
 • Dostrzeganie korzystnych i niekorzystnych zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka w środowisku
 • Analizowanie przyczyn degradacji środowiska
 • Wyjaśnianie skutków ingerencji człowieka w środowisko
 
ZADANIA:
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • Poznanie najbliższego otoczenia szkoły
 • Zapoznanie się ze sposobami ochrony przyrody w Polsce
 • Ochrona żaby Rzekotki
 • Organizacja imprez (Dni Wierzby Głowiastej; ogławianie drzew)
 • Sadzenie młodych drzewek
 • Organizacja wycieczek krajoznawczych
 • Organizacja konkursów
 • Prowadzenie kącika przyrodniczego
 • Dokarmianie zwierząt w okresie zimowym
 • Wykonawstwo i zakładanie budek lęgowych dla ptaków
 • Ochrona starych drzew Płaskowyżu Proszowickiego jako pomników przyrody
 
Klub Miłośników Przyrody prowadzą: Aneta Dziedzic, Ewa Gołąb, Ilona Rojewska

 

Odwiedzin :