2020-10-24     Arety, Marty, Marcina    

 HARMONOGRAM PRAKTYK W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KLASA

ILOŚĆ TYG.

TERMMIN

Miejsce realizowania praktyk

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację praktyk.

IV  TA

2

22.09 - 03.10.2014r

 29 uczniów w indywidualnych gospodarstwach

Kierownik kształcenia praktycznego

III TA

4

01.06 -26.06.2015r

19  uczniów w  indywidualnych gospodarstwach

Kierownik kształcenia praktycznego

III B (Technik pojazdów samochodowych)

4

29.09. – 24.10.2014r

14 uczniów w zakładach mechaniki pojazdów samochodowych

Kierownik kształcenia praktycznego

III B (Technik mechanik)

5

29.09. – 31.10.2014r

6 uczniów w zakładach mechaniki pojazdów samochodowych

Kierownik kształcenia praktycznego

III C (Technik żywienia i usług gastronomicznych)

4

02.03. –27.03.2015r.

6  uczniów w zakładach gastronomicznych

Kierownik kształcenia praktycznego

III C(Technik agrobiznesu)

4

02.03. –27.03.2015r.

10 uczniów w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach prowadzących działalność w obszarze agrobiznesu

Kierownik kształcenia praktycznego

III C (Technik kelner)

4

02.03. –27.03.2015r.

8 uczniów  w zakładach gastronomicznych

Kierownik kształcenia praktycznego

3T D (Technik logistyk )

4

03.11. – 28.11.2015r.

14  przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki

Kierownik kształcenia praktycznego

3T D (Technik architektury krajobrazu)

4

03.11. – 28.11.2015r.

15 uczniów w przedsiębiorstwach  oraz gospodarstwach szkolnych zajmujących się urządzaniem, pielęgnowaniem i ochroną terenów zieleni.

Kierownik kształcenia praktycznego

3T D (Technik informatyk)

4

03.11. – 28.11.2015r.

6 uczniów w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis komputerowy

Kierownik kształcenia praktycznego

Odwiedzin :