2021-06-16     Aliny, Anety, Benona    

Olimpijczycy ZS w Piotrkowicach Małych

 

XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 Etap centralny:

Blok Agrobiznes: Jan Fryt uczeń klasy IIITechnikum Agrobiznesu  

 

Etap okręgowy:

Blok Agrobiznes: Jan Fryt uczeń klasy IIITechnikum Agrobiznesu-  I miejsce w Małopolsce-finalista etapu okręgowego

Blok Mechanizacja Rolnictwa: Bartłomiej Marzec, uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa - VII miejsce w Małopolsce.

Blok Architektury Krajobrazu: Joanna Kułaga , uczennica IV klasy Technikum Architektury Krajobrazu - VII miejsce w Małopolsce.
Blok Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe: DariuszKowalik, uczeń klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - XV miejsce w Małopolsce

XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Etap okręgowy:

Blok Mechanizacja Rolnictwa -  Sroga Piotr, uczeń klasy IV Technik Mechanizacji Rolnictwa, IX miejsce w Małopolsce.

Blok Agrobiznes  - Daniela Letner  uczennica klasy  IV Technik Agrobiznesu, VIII miejsce w Małopolsce.

Blok Architektura Krajobrazu – Angelina Zając, uczennica  klasy IV Technik Architektury Krajobrazu, IV miejsce w Małopolsce.

XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Etap centralny:

Blok Agrobiznes: Iza Pióro uczennica klasy IV Technikum Agrobiznesu - finalistka etapu centralnego.

 

Etap okręgowy:

Blok Agrobiznes: Iza Pióro uczennica klasy IV Technikum Agrobiznesu -  III miejsce w Małopolsce

Blok Mechanizacja Rolnictwa: Adrian Oraczewski uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa - Xmiejsce w Małopolsce.

Blok Architektury Krajobrazu: Bartosz Sikora uczeń IV klasy Technikum Architektury Krajobrazu - XIV miejsce w Małopolsce.
Blok Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe: Katarzyna Adamczyk - X miejsce w Małopolsce, w pionie gospodarstwo i żywienie człowieka.

XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Etap centralny:

Blok Mechanizacja Rolnictwa: Michał Skucha uczeń IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa - IV miejsce -uzyskał tytuł laureata.

Etap okręgowy:

Blok Mechanizacja Rolnictwa: Michał Skucha
uczeń IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa -
III miejsce w Małopolsce.

Blok Ogrodnictwo:  Karolina Głowa uczennica IV klasy Technikum Ogrodniczego – XIII miejsce w Małopolsce;

Anna Chmiela uczennica IV klasy Technikum Ogrodniczego - XIV miejsce w Małopolsce.

XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych


Etap okręgowy:


Blok Mechanizacja Rolnictwa:
 Kubik Dawid uczeń IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa – III miejsce w Małopolsce.

Blok Agrobiznes: Damian Jagiełłouczeń IV klasy Technikum Agrobiznesu - V miejsce w Małopolsce.

 

 

XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Etap okręgowy:


Blok Architektura Krajobrazu: Angelina Zając uczennica klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu zajęła IV miejsce w Małopolsce

Blok Agrobiznes: Daniela Letner uczennica klasy IV Technikum Agrobiznesu zajęła VIII miejsce w Małopolsce

Blok Mechanizacja RolnictwaPiotr Sroga uczeń IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa zajął IX miejsce w Małopolsce

VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Daniela Letner -  uczennica klasy III Technikum Agrobiznesu – laureat etapu centralnego

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Daniela Letner - uczennica klasy II Technikum Agrobiznesu - laureat etapu centralnego 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

XVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej  - Kamila Starosta  - uczennica klasy IITechnikum Ekonomicznego - etap wojewódzki,  Karolina Kawalec- uczennica Liceum Ogólnokształcącego - etap wojewódzki

XXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - Kamila Starosta, Daniela Mietła  - uczennice klasy IIITechnikum Ekonomicznego  -  etap wojewódzki, Krzysztof Szczepański - uczeń III klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa - etap wojewódzki

XXII Olimpiada Ekologiczna -  Kamila Starosta  - uczennica klasy IVTechnikum EkonomicznegoV miejsce - etap wojewódzki- otrzymała tytuł finalisty. Przemysław Matjas - uczeń klasy III Technikum Agrobiznesu - etap wojewódzki

 XXV Olimpiada Ekologiczna - Dynur Justyna, Kubacki Krzysztof, Ziarko Ewelina - uczenice klasy III klasy Liceum Ogólnokształcacego  - etap wojewódzki

XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - Joanna Frytuczenica klasy III Technikum Ekonomicznego, Izabela Pióro - uczennica klasy III Technkim Agrobiznesu, Paweł Aksamit - uczeń IV klasy Technikum Agrobiznesu - etap wojewódzki

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej-  Kułaga Agnieszka, Letner Daniela -uczennice klasy III Technkim Agrobiznesu - etap wojewódzki, Gronba Aneta - uczeń Technikum Logistycznego - etap wojewódzki

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej -  Zuzanna Murekuczennica Technikum Logistycznego -  etap wojewódzki,  Jan Fryt - uczeń klasy II Technkim Agrobiznesu, Rafał Pełka -uczeń klasy II Technkim Logistycznego - etap wojewódzki.

VIII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Ewelina Dynur
 - uczennica III klasy Technikum Logistycznego - laureat etapu centralnego  

XVI Olimpiada Techniki Samochodowej

Miłosz Cichy - uczeń III klasy Technikum Pojazdów Samochodowych - etap krajowy

Michał Byczek - uczeń III klasy Technikum Pojazdów Samochodowych - etap krajowy

Mateusz Dąbrowski - uczeń II klasy Technikum Pojazdów Samochodowych – etap krajowy

 XVIIIOlimpiada Techniki Samochodowej

 

 


  

Odwiedzin :